Chủ sở hữu

Crystal Holidays

Năm khởi hành

2019

Số phòng

25

Kích thước

12mH x 75 mL x 14mW

Blue Diamond Cruise
Xem thêm

Khám phá thêmDịch vụ