ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

ĐẶT CHỖ & THANH TOÁN

  • Thanh toán đầy đủ trước để xác nhận tất cả các dịch vụ
  • Thanh toán không thành công có thể dẫn đến việc hủy đặt phòng
  • Thanh toán có thể được thực hiện bằng tiền mặt, điện báo hoặc chuyển khoản
  • Phí chuyển khoản hoặc phụ phí ngân hàng thu sẽ do khách hàng chi trả
  • Khi đã nhận được đầy đủ khoản thanh toán, phiếu xác nhận dịch vụ cuối cùng và tài liệu tham quan liên quan sẽ được phát hành và gửi cho bạn qua e-mail không muộn hơn một ngày trước ngày khởi hành.

 

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN HỦY ĐẶT DỊCH VỤ

Phí hủy dịch vụ sẽ được áp dụng như sau:

  • Trên 30 ngày trước ngày nhận phòng: không tính phí hủy phòng
  • Từ 29-15 ngày trước ngày nhận phòng: 25% giá phòng
  • Từ 14-7 ngày trước ngày nhận phòng: 50% giá phòng
  • 6-3 ngày trước ngày nhận phòng: 75% giá phòng
  • Ít hơn 3 ngày trước ngày nhận phòng: sẽ bị tính phí 100% toàn bộ chi phí dịch vụ